top of page

THE LEAF STORY

“เกิดระหว่างการเดินทาง…”

 

           แนวคิดเบื้องหลังของลีฟเกิดขึ้นบนถนนของไอซ์แลนด์ใน Ford Transit Connect จนถึงจุดนี้ เราได้เดินทางไปทั่วโลกในทุกทวีปเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เราได้เห็นภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งมากมายในการเดินทางของเรา และเราต้องการให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นและสัมผัสกับมัน

    เราตระหนักถึงผลกระทบต่อธรรมชาติของเราเสมอ และมองหาทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันของเรา มันชัดเจนในการเดินทางของเราว่าการค้นหาผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันทีปราศจากพลาสติกไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เราได้เห็นและสัมผัสกับปัญหาด้านพลาสติกในระหว่างการเดินทางในเอเชียและอเมริกาใต้ การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์พลาสติกในหลายๆ ประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

  ในการเดินทางของเราเพื่อสำรวจสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์ โดยเรามีแปรงสีฟันธรรมดาที่ทำจากไม้ไผ่ติดตัว แนวคิดของเราก็เกิดขึ้น… จะเป็นอย่างไรถ้าเราเริ่มแบรนด์ในประเทศไทยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ดูดีและยั่งยืน เช่นแปรงสีฟันไม้ไผ่ หลอด และสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่นๆที่ผู้คนต้องใช้ทุกวัน มันค่อนข้างยากที่จะหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้ ที่ทดแทนพลาสติกในประเทศไทย และเราต้องการเปลี่ยนสิ่งนั้น จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ยั่งยืนเหล่านี้ได้? นั่นคือจุดเกิดของ “ลีฟ” และการเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อไป…

         ในปี 2019 หลังจากสองสามปีของการค้นหาข้อมูลและการพบเจอผู้ผลิตหลากหลายราย เราก่อได้ตั้งแบรนด์ลีฟ เราต้องการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทันสมัย และยั่งยืนซึ่งมีราคายุติธรรม และคุณสามารถใช้ได้ทุกวันเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก

เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นบนท้องถนนระหว่างการเดินทางและในอีกทางหนึ่งมันจะดำเนินต่อไปบนถนน… ถนนสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อธรรมชาติยิ่งขึ้น

“Born on the road…”

 

   The idea behind leaf was born on the long roads of Iceland inside a small Ford Transit Connect. Up until this point, we have traveled the world, across all inhabited continents, in search of the amazing natural wonders that Mother Nature has to offer. We have seen many wonderful and remarkable natural landscapes on our journeys, and we also want our future generations to see and experience them.

   We have always been conscious of our ecological footprints and have always looked for sustainable alternatives for our everyday-use products. It became clear on our travels that searching for sustainable everyday-use alternatives is not always an easy task. We have first-handedly experienced the plastic problems during our travels in Asia and South America. It was not easy to avoid plastic products in many destinations, but we have tried our best to avoid them.

    On our road trip to explore the natural wonders of Iceland, armed with very basic toothbrushes made out of bamboo, the idea came to our mind… What if we start a brand in Thailand, offering high quality, good looking, sustainable everyday-use products, such as toothbrushes, straws, and other basic necessities that people needs everyday? It is relatively difficult to find these plastic alternatives in Thailand and we want to change that. What if we can make these sustainable alternatives become accessible for everyone? That was when the idea for “leaf” was born and our journey continues…

   In 2019, after a few years of extended research and meeting with different manufacturers, we founded the leaf brand. We want to provide you with high quality, trendy and sustainable products that are fair-priced and you can use everyday instead of the plastic counterparts.
   Our story begins on the road, and in a way, it will continue on the road… the road to a more sustainable lifestyle.

185A5481.JPG

Our Mission / Vision / Value

The  Leaf  Mission

Leaf promotes a sustainable lifestyle by providing alternative solutions for plastic-use and shedding light on convenient ways to respect the nature in our daily-lives.

Leaf offers environmentally friendly travel and living solutions to promote a sustainable lifestyle. With leaf, respecting our environment is easy, fair-priced and trendy at the same time. Our mission is to create a sustainable brand that increases the environmental awareness in our society. Leaf gives people the opportunity to take responsibility by contributing to the well-being of society and nature. We belief in a change to a responsible and self-conscious lifestyle without giving up convenience. Instead, our products increase the quality of life for an affordable price. Step by step, we will make the difference for a greener future.

The Team

Neua-Panchareon.jpg

Neua Panchareon

Founder/Director

Our world traveler, Neua, had lived in many countries around the world. For the leaf-mission, the Aussie-Thai is ready to settle in Thailand, hoping to show the Thai community ways to reduce our ecological footprint. Moreover, Neua is a partner of the local mountain bike tour company, X-Biking, and the founder of the outdoor complex, WILDSIDE, both located in Chiang Mai. The passionate mountain biker manages our social media platforms and is happy to assist you in case of any doubt.

275321658_998481761083879_4075280852598157202_n.jpg

Earn Natthaya

Public Relations

The newest member of our of our team! Earn will be handling sales and customer’s relations for leaf!

Jonathan-Avram.jpg

Jonathan Avram

Business Advisor

Our Bangkok team member, Jo has lived in Chiang Mai and moved to Israel for a few years before settling in Bangkok. He’s bringing his connections and experiences in the Thai business world to the leaf team. Apart from leaf, Jo is working in his family business within the jewelry trade industry.

bottom of page